Umar-Sadiq-053-web.jpg

Umar Sadiq, London - 5 July 2017